Sun, 07 Mar | Paraparap

Geshe Sonam teaching

Geshe Sonam teaching

Time & Location

07 Mar, 10:30 am – 12:00 pm
Paraparap, Toolangi, 625 Nortons Rd, Paraparap VIC 3240, Australia
  • Drol Kar Buddhist Centre Facebook
  • Drol Kar Insta